Tak jak pisałam wcześniej – dziś ciąg dalszy językowej analizy słowa destrukcja

Język hiszpański

W języku hiszpańskim destruccion oznacza zarówno akt jak i efekt destrukcji. Można określić jako rodzaj bezpowrotnego niszczenia rzeczy bez możliwości jej odtworzenia.

Destruir oznacza doprowadzanie do ruiny, niszczenie tego co jest skonstruowane lub niszczenie jakiejś rzeczy materialnej (obiektu materialnego).

Język portugalski

Destruicaoaccao ou efeito de destruir. Czyli akt lub efekt destrukcji.

Demolicao (burzenie lub rozbiórka), arrasamento (zburzenie, zniszczenie), eliminacio (eliminacja, usunięcie, wykluczenie, wyłączenie) devastacao (spustoszenie, zniszczenie, dewastacja), desaparecimento (zniknięcie).

Aniquilamento – destrukcja – anihilacja.

Destrukcja może występować jako wszelka forma erozji geograficznej, jako erozja materiałów.

Forca exogenas – forca mais violenta

Migawka z wyspy Christianso, fot. Agnieszka Kołodziejczak

Geografia humana e economica – jako rodzaj akceptacji „expoliacao”, rodzaj ekonomii destruktywnej, ocupacaco (zajęcie, posiadanie, okupacja czegoś) destrutiva.

Również można mówić po sensie, poczuciu dezorganizacji, desocjalizacji, rozpadu sytemu społecznego i rozpadu więzów społecznych. W kontekście wojen można rozumieć destrukcje jako użycie wszelkich środków obronnych, typu niszczenie dróg komunikacyjnych, jako formę ataku niszczącego obronę. Najbardziej widocznym i najbardziej uderzającym efektem destrukcji jest masowa zagłada i egzekucja na rozległych obszarach, w rozległej przestrzeni.

Tiro de destruicao – strzał destrukcji.

Destruir – deitar abaixo (zrzucać, obalać), demolir (demolować, niszczyć), derrubar (obalać, zburzyć), aniquilar, deitar a perder (zapoczątkować zatracenie, rujnację), fazer desaparecer, exterminar (ekstreminować, niszczyć, usuwać), estragar-se (zepsuć się w znaczeniu moralnym), exterminar-se (niszczyć się w znaczeniu indywidualnym, wyniszczać się)

Język islandzki

Język islandzki ma tę właściwość szczególną, że na podstawie starych sag o bohaterach i bogach nordyckich zwłaszcza Snorriego Sturlasona, od setek lat tworzy odpowiedniki slow obcych, łącząc najczęściej dwa słowa. Jest to rodzaj oporu i utrzymania niezmiennej tożsamości języka islandzkiego i sprzeciw wobec „zaśmiecania”, bezkrytycznego przyjmowania wyrazów obcych bez tworzenia odpowiedników w danym języku.

Stąd też  utworzono odpowiednik destrukcji w tym języku. Jest nim słowo eyding bądź tortiming.

eyding można przetłumaczyć jako zniszczenie, destrukcja, eksterminacja

Ciekawostka jest że człon pierwszy wyrazu czyli eydi oznacza pustke , pustkowie. Czasownik eyda oznacza zniszczyć, unicestwić.

Eydi to z kolei oznacza spustoszony, opuszczony (czasami dziki, niezamieszkany – wild ), również można rozumieć jako waste, or ruinous state (stan zrujnowania)

tortiming można rozumieć jako zniszczenie, destrukcję. Przy czym czasownik tortimi ma analogiczne znaczenie do czasownika eyda i również oznacza zniszczyć i unicestwić. Ciekawostka: timi w języku islandzkim to czas.

języku rosyjskim destrukcja to razruszenije, lub destrukcia.

języku niemieckim zaistniała próba utworzenia odpowiednika. Jest nim słowo Zerstorung (zniszczenie, zburzenie, degradacja). Synonimami do niego są Zersetzung  (rozkład, zgnilizna), Demontage (demontaż, rozbiórka), Zerlegung (rozkład, rozbieranie na części, rozbiórka), Abbruch (rozbiórka, wyburzenie), Abbauen (rozbiórka, rozkład, zmniejszenie, degradacja), Auflosung (rozwiązanie, rozpuszczenie, zerwanie, likwidacja), Austigung, Zerfall (rozpad, rozkład, upadek), Destruktion, Destruktivitat (destruktywność).

Destruktiv – so das sie nur negativ ist u keine Vorschlage zur Verbesserung. (w sensie ze to co tylko  negatywne nie podlega poprawie lub można inaczej tłumaczyć jako to ze to co negatywne w destrukcji to brak propozycji poprawy).

Destruieren – demontieren, zersetzen (rozkładać, działać destrukcyjnie), zerstoren (zniszczyć, zniweczyć), abbauen (demontować, rozbierać, redukować, zmniejszać), demolieren (demontować, rozbierać).

Cd nastąpi