Encyklopedia ekonomii społecznej

Encyklopedia Ekonomii Społecznej cz. I​​

Encyklopedia Ekonomii Społecznej i Sektora NGO w Polskim Języku Migowym – Pojęcia ekonomii społecznej i trzeciego sektora w PJM.

Encyklopedia Ekonomii Społecznej cz. II

Jak utworzyć, jak działać, jak rozwijać – Bank Wiedzy o działaniach Ekonomii Społecznej i NGO w Polskim Języku Migowym.

Encyklopedia Ekonomii Społecznej i sektora NGO w Polskim Języku Migowym – novum w Polsce!

Projekt Encyklopedia Ekonomii Społecznej i sektora NGO w Polskim Języku Migowym (2 części) opracowany został przez Agnieszkę Kołodziejczak, która pracuje jako koordynator administracyjny projektów i koordynator merytoryczny projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” ze strony Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „JA-TY-MY” w Łodzi, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.

Projekt zawiera serię filmów edukacyjnych w języku migowym – prezentację podstawowych haseł z definicjami na temat podstawowych pojęć ekonomii społecznej i sektora NGO (organizacji pozarządowych).

Encyklopedia jest bazą podstawowej wiedzy w zakresie ekonomii społecznej i sektora organizacji pozarządowych dla osób głuchych. Projekt jest także skierowany do tłumaczy języka migowego, ponieważ zawiera mnóstwo przydatnej wiedzy na temat znaków języka migowego, sposobów tłumaczenia trudnych terminów z zakresu NGO i ekonomii społecznej.

Agnieszka jest osobą niesłyszącą i znającą doskonale problemy środowiska osób głuchych i dlatego podjęła się tego wyzwania w celu stworzenia bazy wiedzy, która będzie wielką pomocą zarówno dla osób głuchych, słabosłyszących jak i osób słyszących uczących się języka migowego lub będących tłumaczami języka migowego.

Linki do 2 części Encyklopedii na YT:

Część I: Encyklopedia Ekonomii Społecznej i sektora NGO w Polskim Języku Migowym. Pojęcia Ekonomii Społecznej i trzeciego sektora w PJM

Część II: Jak utworzyć, jak działać, jak rozwijać? Bank Wiedzy o działaniach Ekonomii Społecznej i NGO w Polskim Języku Migowym

Kim jest pomysłodawczyni?:

Absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego od roku akademickiego 2019/2020. Pracuje jako koordynator merytoryczny i administracyjny projektów w Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi. Współzałożycielka Grupy Artystów Głuchych. Twórczyni Galerii MEOK w Łodzi.

Ważnym założeniem projektu było to, by zaangażować osoby Głuche do realizacji.

Zespołem realizatorskim były osoby Głuche znające PJM, jedynie konsultantka merytoryczna tekstów była osobą słyszącą.

Zespół realizatorski projektu:

  • Agnieszka Kołodziejczak – pomysł projektu, koordynacja działań i opracowanie tekstów
  • Olgierd Koczorowski – nagrania, montaż filmów
  • Michał Bernard Łach – konsultant języka migowego, tłumacz PJM
  • Aldona Kramek – tłumacz PJM
  • Dorota Rudkiewicz – tłumacz PJM
  • Manuela Hoffmann – tłumacz PJM
  • Magda Bielak-Kościńska – tłumacz PJM
  • Natalia Pietrzak – tłumacz PJM
  • Monika Kozub – tłumacz PJM
  • Karolina Fijołek (Instytut Spraw Obywatelskich) – konsultacja merytoryczna tekstów

Projekt dofinansowany w ramach projektu grantowego pn. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi.

E-publikacja przeznaczona wyłącznie do bezpłatnego użytkowania. Filmy udostępniane na zasadach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 4.0 Polska (treść licencji dostępna na stronie http://creativecommons.org/licences/b…) z wyjątkiem zdjęć, dla których licencje zostały odrębnie określone.

cc