Łódzkie cztery strony świata – wystawa w ramach Fotofestiwalu

W tym roku mija 20 lat od zorganizowania pierwszego Fotofestiwalu w Łodzi. Jako fotograficy wywodzący się z Grupy Artystów Głuchych byliśmy częścią Fotofestiwalu w latach 2013-2015 oraz 2017. Obecnie jest to nasza piąta już wystawa, tym razem obrazująca nasze związki z miastem Łodzią (temat przewodni tegorocznego Fotofestiwalu). Łódź jest dla nas miastem nieoczywistym, pełnym kontrastów, znikających historii, zaułków skrzacich, powracających wspomnień, skałek dzieciństwa, kolorów odrapanych ścian będących milczącym świadkiem płynących łódzkich historii.

Wystawa dzieje się w Galerii MEOK przy ul. Piotrkowskiej 46 w Łodzi (10.06.-26.06.2021)

Link do wernisażu online: Facebook Live | Facebook

Karolina Jakóbczak - Wracając do korzeni

Kula.

Trójwymiarowa przestrzeń gdzie nie ma ani początku ani końca.

Taka jest moja relacja oraz historia z Łodzią.

Odkąd po raz pierwszy przyjechałam z prawie dwie dekady temu zawsze wracam do tych samych miejsc gdzie pozostawiłam okruchy wspomnień oraz serca. Owe okruchy zostały zaprezentowane na zdjęciach. Podążajcie ze mną w głąb mojej Łodzi.

Olgierd Koczorowski - Odbojniki

Historia ukryta w łódzkich bramach.
Kiedyś piękne i zadbane – dzisiaj często zapomniane.
Każdym zardzewiałym szczegółem dają świadectwo dawnych czasów, które już nie wrócą.
Są usuwane z bram i historii miasta jako brzydkie i niepotrzebne. Kto dostrzeże ich piękno?
Chcę ocalić pamięć o tym co znika z naszej historii, pamięci i życia.

Marek Krzysztof Lasecki - Przeszłość/przyszłość

Fotografia jest ściśle związana z wspomnieniem starej fotografii Łodzian na tle architektury Łodzi. Łódź, niezniszczone miasto przetrwało rewolucję, I i II wojnę światową. Przez następne lata było postrzegane jako brzydkie miasto robotników. Teraz Łódź odzyskuje dawny blask tak jak w książce „Ziemia obiecana”, współcześnie niezniszczone fabryki i kamienice, na każdym kroku spotkać można ślady świadczące o dawnej świetności miasta. W fotografii opowiadam o Łodzi, została pokazana w zupełnie inny sposób , w postaci wartościowych zakątków, przestrzeni nocą, łącznie z slajdami dawnych Łodzian. Slajdy czyli wspomnienia to świadectwo Łodzian przez całe życie związanych z miastem. Za pomocą projektora tworzę mozaikę ścian oraz światła poprzez naświetlanie starej fotografii na współczesną przestrzeń. Poprzez połączenie obu nośników chciał pokazać jak można kształtować przyszłość korzystając z mądrości przeszłości. Otaczającymi je obszarami i światłami pokazuje możliwe interpretacje o przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej konstruując przykłady w jaki widzowie mogą odbierać wspomnienia. Tworzy sztukę opartą na projekcji świetlnej która dopasowuje się do naświetlanej powierzchni. Miękkie, graficzne slajdy naświetlane na współczesnych ścianach budynków przywołują różne wspomnienia. Bardzo ważna jest interakcja pomiędzy przestrzenią, wymiarem, skalą a także ich możliwym oddziaływaniu na człowieka. Światło i projekcja dokumentują optymizm oraz radykalnego ducha swojej epoki.

Agnieszka Kołodziejczak - TO SE NE VRATI

Skąd pomysł na serię TO SE NE VRATI?

W życiu istnieją momenty, kiedy dokonuje się retrospektywy i wracają wtedy wspomnienia z chwil, które już nie wrócą, ale na zawsze zostają w pamięci.

Zachowane stare zdjęcia przywołały wspomnienia parku Podolskiego i jego skałek, na które się wspinałam po zajęciach w pobliskiej szkole podstawowej nr 149. Park był częścią mego dzieciństwa. Na tych skałkach mogłam się schować, popłakać, pośmiać się.

Kolor i witraże towarzyszyły mi od dzieciństwa, nawet miałam okazje praktykować w trakcie studiów w pracowni witrażu, a tematyką religijną w postaci ikon zajmuję się od blisko 3 lat.

Maria Nowakowska, znana pasjonatka łódzkiej historii i łódzkiego detalu pomogła mi wybrać zdjęcia i podsunęła inspiracje do tej serii.

„Łódzki detal” to sposób na odkrycie Łodzi z perspektywy szczegółów jej architektury i opowieści, jakie w sobie przechowują. Na tę stworzoną przez Marię Nowakowską markę turystyczną składają się detalowe wykłady, wycieczki, warsztaty, a także souveniry, czyli wszelkiego typu pamiątki i bibeloty związane z ornamentami łódzkich budynków. lodzkidetal.pl/