„Żaba w studni nigdy nie widziała dna oceanu”

Żaba we fraku w kratkę z terkotką, mat. internetowe

Słowa „Żaba w studni nigdy nie widziała dna oceanu” oznaczają człowieka zamkniętego w sobie, żyjącego tylko własnymi poglądami, nie widząc innych poglądów.

Słowa te będą mottem naszych rozważań o życiu i naturze ludzkiej. Człowiek, który uznaje tylko swoje racje, niekiedy niesłuszne, może popełnić błędy, które być może zaważą na jego życiu. Mimo, że będzie próbował dostrzec inne, odmienne od swoich poglądy, nie uda mu się tych problemów i poglądów zrozumieć.

Człowiek powinien umieć odróżnić dobro od zła, śmieszność od powagi, uczciwość od krętactwa, odwagę od tchórzostwa. Powinien też wyrobić sobie swoje własne poglądy, ale też nie powinien bezwzględnie i z uporem trwać przy nich. Powinien być otwarty na zdanie i opinie, przyjaciół i wrogów.

Nawiązując do motta, człowiek układa sobie życie sam, ale okoliczności i tzw. przypadki losowe również kierują losem człowieka. Czasami jeden dobry przypadek spowoduje, że człowiek, który jest zły i przewrotny, staje się człowiekiem dobrym i układnym, a czasami zdarza się odwrotnie. Jeśli chodzi o naturę ludzką jest tzw. odrębną indywidualnością.

Żaba w studni, mat. internetowe

Człowiek ma prawo do własnego osobistego życia i nikt nie powinien wnikać w inne cudze życie. Jeśli tak jest, to ten człowiek, któremu wydarto tajemnicę i intymność życia, traci też jakby część swojej osobowości. Wielu ludzi z tego powodu otacza swoje życie tajemnicą. I tu trzeba powiedzieć, że życie człowieka jest niezgłębioną tajemnicą i do dziś nie rozwiązaną. Sam człowiek czasem w niektórych momentach nie rozumie siebie, nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki jest w rzeczywistości. Gdy człowiek ma przy sobie osobę, która jest jego przyjacielem, może i innych zrozumieć. Osamotnienie człowieka i jego skrytość powoduje między innymi brak przyjaźni i uczucia do drugiego człowieka, oraz brak przyjaciela. Jeżeli człowiek przyjaźni się z drugim człowiekiem, może uzyskać przyjaźń i uczucie oraz może ofiarować w zamian to samo swojemu przyjacielowi i tym samym kształtuje swoją osobowość. Przyjaciele powinni poznawać stale, aby poznać swe charaktery i coś w nich zmienić.

Ale trzeba pamiętać, że są również złe strony życia. Do nich mogą się zaliczać np. niepowodzenia zawodowe, nieszczęśliwe dzieciństwo, doznane od ludzi upokorzenia. Powinniśmy zawsze na nie zważać i pamiętać o tym, że życie nie „jest usłane różami”. Życie w zależności od człowieka może być gorzkie przeplatane radosnymi momentami, lub radosne przeplatane nieszczęściami. Mimo złych stron życia, bądźmy optymistycznie nastawieni do świata i stawiajmy czoło przeszkodom życiowym, znajdując sukces w ich pokonywaniu. Bowiem uśmiech i optymizm dają życiu wiele dobrego.

Ten tekst też jest swoistą niespodzianką dla mnie – pisany przeze mnie w wieku 13-15 lat. 😊