Definicje, definicje…

Materiały NO!art, mat. internetowe

Z ciekawości zajrzałam do Internetu. W końcu Internet i wujcio Google to recepta na braki wiedzy 😊 albo i zaspokojenie ciekawości.

Cały czas mnie intryguje definicja grupy artystycznej. Na polskiej Wikipedii definicji nie ma. Jedynie są kategorie polskich grup artystycznych. Za to jest w angielskiej i jest całkiem wyczerpująca.

Wedle definicji angielskiej Wikipedii grupa liczy między 2 a 8 członków grupy, którzy pracują ze sobą jako osoby indywidualne bądź współpracują jako jeden zespół w celu wystawienniczym w galeriach bądź w przestrzeniach publicznych. Grupy takie są tworzone z ekonomicznych powodów (koszty wspólne mniejsze), z powodów politycznych – nacisk na rozwój infrastruktury artystycznej, z powodów zawodowych – profesjonalizacja działań w celu pokazania kuratorom i komisarzom wystaw potencjału talentu członków grupy. Jest to forma innego działania niż firma lub stowarzyszenie. Większe grupy powyżej 10 – 15 osób to już potencjał stowarzyszeniowy.

Okladka książki o grupie ONEIRON mat.internetowe

Z różnych powodów mnie ta definicja interesuje. Stąd też bardzo się zainteresowałam wystawą w starym budynku Muzeum Śląskiego „Zwrotnica – początki neoawangardy na Górnym Śląsku” o artystach na Śląsku pod wpływem filozofii wschodniej i Teorii widzenia Władysława Strzemińskiego a to już niedaleki krok do wpływów łódzkich. Zainteresowała mnie zwłaszcza grupa ONEIRON która w swym składzie mieściła 5 osób. Była to grupa nieformalna, która zainicjowała powstanie gminy buddyjskiej na Śląsku. Grupa nie była liczna. Działała dosyć spontanicznie i skupiała się na aspektach twórczych. Ale to były lata 70te XX wieku – brak Internetu, brak wszechobecnej technologii i zupełnie inny charakter działania. Linki dla zainteresowanych poniżej:

Z opisu polskich grup artystycznych wynika, że są to w sporej części duety lub tzw. luźne zrzeszenia (ale niezbyt liczne), które mają charakter twórczy i działają dosyć długo. Link poniżej dla zainteresowanych:

Bardzo luźnym zbiorem/grupą bardziej nurtem jest też NO!art (www.no-art.info) – nurt radykalnej neoawangardy światowej, która negowała wszelkie założenia sztuki i tworzyła własne odrębne prace bez wyraźnych nawiązań do zasad sztuki.  Nawet jest tutaj zaliczana twórczość Yaoji Kusamy: twórczość oparta na idei słynnych kropek (dots). Link do Encyklopedii Sztuki w PJM:

Zasady funkcjonowania takich grup są przeróżne. Widziałam opis grupy meksykańskich grafików (w holu Centrum Kultury Zamek w Poznaniu przy okazji nieudanej próby wejścia na wystawę Fridy Kahlo), której podstawową zasadą była aktywna twórczość i działanie. Prace na wystawy muszą być z ostatniego okresu (maksymalnie 2 lata). Są wypracowywane różnego rodzaju regulaminy, niepisane często zasady.

Na pewno w jakimś stopniu zaspokaja potrzeby bycia w mniejszej społeczności.