No i czas zapisać moje obserwacje – część 3

Materiały do debaty miały tytuł: materiały do debaty dla osób z niepełnosprawnością słuchową. I dalsze wczytywanie się w rekomendacje jasno pokazały, że nie chodzi tu o skupienie się nad problemami osób głuchych tylko o ogólne rekomendacje związane z osobami niepełnosprawnymi.

Plus wielki, że w rekomendacjach została uwzględniona idea mniejszości kulturowo-językowej w odniesieniu do społeczności głuchych.

Wiele tych rekomendacji odnosiło się do barier architektonicznych, które wiele z głuchymi nie mają wspólnego, no może poza odpowiednią sygnalizacją i informacją na dworcach, przystankach autobusowych itp. Pokazało to też jak różne potrzeby mają osoby na wózkach i osoby niewidome odnośnie np. krawężników. Osoby niewidome muszą mieć odniesienie, gdzie idą i gdzie się znajdują. Krawężnik jest takim odniesieniem. Z kolei osoby na wózku potrzebują braku krawężników. Okazuje się, że potrzeby grup się rozmijają.

Rekomendacje z zakresu zdrowia wzbudziły wiele dyskusji zwłaszcza w temacie karty osoby niepełnosprawnej i pierwszeństwa w kolejce do lekarza itp. Tutaj powinien decydować stan zdrowia a nie bycie osobą niepełnosprawną. A co z osobami starszymi? Jeżeli mówi się o przywilejach osób niepełnosprawnych to powinno również mówić o przywilejach osób starszych w służbie zdrowia.

No i chyba najbardziej kontrowersyjna rekomendacja to wprowadzenie zakazu aborcji o charakterze eugenicznym. To kobieta ma zadecydować czy chce urodzić upośledzony płód lub mocno niepełnosprawne dziecko. To akurat nie ma nic wspólnego z brakiem szacunku dla osób niepełnosprawnych. Po prostu wszyscy wiemy jaka jest pomoc państwa w opiece nad ciężko upośledzoną zdrowotnie osobą niepełnosprawną. Wystarczy przypomnieć protesty rodziców osób niepełnosprawnych odnośnie wsparcia finansowego, które kompletnie nie pokrywa potrzeb w sytuacji kiedy rodzice nie mogą pracować, bo osoba niepełnosprawna wymaga opieki 24h.

Decyduje kobieta. Dla mnie to absurd wsadzać temat aborcji do rekomendacji. Organizatorzy przewidzieli, że ten temat może być kontrowersyjny i dali osobne kartki do głosowania do tego tematu. Ja dopisałam, że ten temat jest bez sensu w kontekście rekomendacji. Nawet zaklęłam pod nosem, że ten temat znowu wypływa i powoduje niepotrzebne reakcje. Wczoraj czytałam wypowiedź byłego ministra Kosiniaka-Kamysza o zakazie aborcji o charakterze eugenicznym i sporo negatywnych komentarzy, że sam polityk powinien wziąć na wychowanie takie osoby i po takim doświadczeniu wtedy się wypowiadać.

cdn